Retssagerne mellem TexCare® og Classic by Detlef Kapteina ApS/ Classic Clothing Care
 Paragraf KLIK & LÆS:
Fogedforbudssag mod TexCare blev en fuser!
Læs kendelsen
 Paragraf KLIK & LÆS:
TexCare vandt retssagen om Textilplejekrigen
Udskrift af Dombogen
Pressemeddelse_8bit_a KLIK & LÆS:
 Udsendt pressemeddelelse Dommen for kontraktbrud
 dommerhoved_8bit_a KLIK & LÆS:
9 retssagers afslutning
 politi_8bit_a KLIK & LÆS:   BREV fra Politimesteren
til konkurerenten TexCare
 dommerhoveder_8bit_a KLIK & LÆS
Sø- & Handelsrettens kendelse
Offentliggørelsen af ovenstående Domme og Retsafgørelser søgte Classic Clothing Care v/ Detlef Kapteina at få Retten i Randers til at nedlægge fogedforbud imod offentliggørelse af.

TexCare’s anførte, at det ville det være i klar strid med retssikkerheden, at en dom ikke måtte kunne komme til offentlighedens kendskab, fordi den gik den ene part imod.

Retten i Randers har da også bestemt at – CITAT:>> Rekvisitus (TexCare)  kan ikke påbydes at fjerne de konkrete dokumenter fra sin hjemmeside eller påbydes at fjerne rekvirentens navn ( Detlef Kapteina ) fra de pågældende dokumenter.

Rekvirenten, Detlef Kapteina skal inden 14 dage betale 7.500,00 kr. i sagsomkostninger til rekvisitus, Kjeld Bang.<<

Hertil kommer flere omkostninger, fordi Kapteina derefter ankede afgørelsen til Landsretten i Viborg, som bestemte at afvise sagen.