Parfume er en af de hyppigste årsager til allergisk kontakteksem.
Forekommer hyppigst hos kvinder, men også blandt mænd, yngre voksne og større børn.

Hvad er parfume?
En parfume er en blanding af duftstoffer, som er sammensat, så de danner et æstetisk hele. De enkelte duftstoffer i en parfume er flygtige og afgives til luften i forskellig takt, så duften ændrer sig over tid. En parfume kan bestå af 10 til 300 enkeltstoffer og der er ca. 2.500 forskellige duftstoffer at vælge imellem i kompositionen af parfumer. Duftstoffer kan være små kemiske stoffer eller naturekstrakter fra f.eks. planter. Der er ingen forskel i stoffernes evne til at give allergi, om de er kemiske stoffer eller om de er naturlige, faktisk er den hyppigste årsag til parfumeallergi naturekstrakter. Parfume tilsættes alle former for produkter inden for kosmetik og rengøringsmidler og anvendes i legetøj, papirvarer, luftfriskere, industrielle produkter, maling, skæreolier med mere.

Hvad er årsagen til parfumeallergi?

Parfumeallergi opstår, når der er allergifremkaldende duftstoffer i produkterne. Produkter, som er i langvarig kontakt med huden, som tøj jo er, giver alt andet lige en større risiko for allergi end produkter, der kun kortvarigt er i kontakt med huden.

Vasker du dit tøj i et vaskemiddel tilsat parfume, vil din hud døgnet igennem være udsat for påvirkning fra parfumen. TexCare er fuldstændig fri for parfume.

Armhule Allergisk reaktion forårsaget af parfume[/caption]

Hvad er symptomerne?

Første symptom på parfumeallergi er ofte eksem i armhulerne efter brug af deodorant. Eksemet kan forsvinde igen ved ophør af brug af den konkrete deodorant, som har forårsaget eksemet. I andre tilfælde fortsætter eksemet eller kommer igen på et senere tidspunkt, hvor man bruger andre produkter, som indeholder det allergifremkaldende duftstof, man ikke tåler. Det kan så give anledning til håndeksem, udbredte eksemer i ansigtet og på kroppen.

Diagnose og behandling:

Diagnosen parfumeallergi stilles ved en plasterprøve også kaldet lappetest. Hudlægerne anvender en blanding af 8 parfumestoffer, 7 kemiske stoffer og naturekstrakter til at diagnosticere parfumeallergi, herudover anvendes en lang række enkelte parfumestoffer og blandinger til diagnosticering. Blandingen af de 8 duftstoffer kaldes en parfume mix (fragrance mix) og har været i anvendelse siden starten af 1980. Alle eksempatienter testes rutinemæssigt hermed ved udredning for allergi, som oftest sammen med egne kosmetiske produkter, parfumer med mere.

Lovgivning:

Indholdsstoffer i kosmetik, herunder parfume, er reguleret ved et EU-direktiv, som er implementeret i form af en dansk bekendtgørelse, den såkaldte kosmetikbekendtgørelse.
Der er vedtaget ændringer i EU-direktivet og dermed i kosmetikbekendtgørelsen, der betyder en generel mulighed for at kræve at parfumestoffer skal opføres på indholdsdeklarationen.

Denne nye lovgivning trådte i kraft den 11. marts 2005. Den medfører aktuelt, at 26 parfumestoffer, som er vist at kunne give allergi, skal opføres i ingredienslisten, hvis de forekommer i produktet i en hvis mindste mængde.

Reglerne er således at tilstedeværelsen af et af de ovennævnte stoffer, skal angives på produktets indholdsfortegnelse, når koncentrationen af stoffet overstiger 0.001% i produkter, som ikke afrenses af huden fx. lotion og deodorant og 0.01% i produkter, som afrenses af huden fx. shampoo.

Fra den 8. oktober 2005 gælder deklarationspligten for ovennævnte allergifremkaldende parfumestoffer også vaske- og rengøringsmidler til privat og erhvervsmæssig brug.

Denne nye lovgivning vil give hudlægerne bedre mulighed for at påvise allergi over for parfumestoffer i fremtiden og vil give personer med parfume-allergi, som ønsker at bruge parfumerede produkter, mulighed for på forhånd at vælge produkter fra, som de ikke vil kunne tåle.

Man skal dog være opmærksom på at det er muligt helt at sikre sig, at man kan tåle et parfumeret produkt, da der findes tusinder af parfumestoffer og ikke alle er kortlagt for allergifremkaldende egenskaber. Desuden kan allergifremkaldende stoffer forekomme lovligt i små mængder i produkterne uden at være deklarerede.

Hvad kan man selv gøre?

Hvis man ønsker at sikre sig helt mod parfume allergi, skal man bruge uparfumerede produkter.

I alle tilfælde bør man undgå at bruge parfumerede produkter på eksemhud, da eksem øger risikoen for at allergi opstår, idet hudens beskyttelsesbarriere er nedbrudt.

Hvis man har parfumeallergi eller ønsker at sikre sig helt, skal man undgå at bruge parfumerede produkter.
Den nemmeste måde, at afgøre om et produkt er parfumeret, er at lugte til det. TexCare produkter bærer dette logo for at vise, at det er uparfumeret.

Husk naturkosmetik eller andre naturprodukter også kan indeholde parfumestoffer, som giver allergi.

Produkter som parfume og eau de toilette kan evt. bruges uden på tøjet. Undlad at vaskje tøjet i et parfumeret produkt, og kom så duften uden på tøjet, så den ikke når din hud.
Hvis man får udslæt af et produkt, skal man straks holde op med at bruge det. Hvis udslættet er udbredt eller varer mere end nogle dage, skal man søge læge.

Læs mere

Videncenter for Allergi informerer. Naturparfumer kan give allergi.
AstmaAllergi bladet 2002: 6:32

Videnskabelige artikler:

Johansen JD. Contact Allergy to Fragrances: Clinical and experimental investigations of the fragrance mix and its ingredients. Doktordisputats fra Københavns Universitet. Contact Dermatitis 2002:46 (suppl. 3): 1-31

Mørtz CG. The prevalence of atopic dermatitis, hand eczema, allergic contact dermatitis, type IV and type I sensitization in 8th grade school children in Odense. Ph.d. afhandling fra Syddansk Universitet 1999.

Nielsen NH et al. Allergic contact sensitization in an adult Danish population: two cross sectional surveys eight years apart (The Copenhagen Allergy Study). Acta Derm Venereol 2001;81:31-34.

Rastogi SC et al. Natural ingredient-based cosmetics. Content of selected fragrance sensitizers. Contact Dermatitis 1996:34:423-26.

Rastogi SC et al. Deodorants on the European Market: quantitative chemical analysis of 21 fragrances. Contact Dermatitis 1998:38: 29-35

Rastogi SC et al. The composition of fine fragrances is changing. Contact Dermatitis 2003:48:130-2

Schnuch A et al. Epidemiology of contact allergy: an estimation of morbidity employing the clinical epidemiology and drug utilization research (CE-DUR) approach. Contact Dermatitis 2002:47:32-9.

Schnuch A et al. Contact allergy to fragrances: frequencies of sensitization from 1996 to 2002. Results of the IVDK. Contact Dermatitis 2004:50:65-76