BREV TIL

Classic v/ Detlef Kapteina Aps

 

FRA:

POLITIMESTEREN I RANDERS

DRAGONVEJ 1

Postbox 160    8900 RANDERS

Tlf. 86 42 40 00

 

Dato 3. April 1998

Journ.nr 4500-10310-00073-98

Bedes anført i svarskrivelser

 

IH/bvp

Detlef Kapteina

Strandfogdensvej 11

9490 Pandrup

 

Jeg har d.d. meddelt Kjeld Bang, firmaet “TexCare”, at der ikke vil blive rejst tiltale mod Dem for overtrædelse af markedsføringsloven i anledning af Deres udsendelse af “Orienteringsskrivelse” af 22. januar 1998, samt tidligere “orienterings-skrivelse”.

Jeg skal dog ikke undlade at gøre opmærksom på, at jeg finder udsendelsen af skrivelserne ganske overflødig, og det er svært at betragte dem som andet end en chikane mod Kjeld Bang og hans firma, om end det ikke findes at være strafbart i den foreliggende form. Jeg skal stærkt anbefale Dem, fremover at undlade at omtale Kjeld Bang og hans firma overfor Deres kunder, idet det er min opfattelse, at det med udgangspunkt i den verserende civile sag samt det stærkt anspændte forhold mellem Dem og Kjeld Bang, nemt vil kunne føre til nye anmeldelser m.v., hvilket ingen kan være interesseret i.

Kjeld Bang har endvidere anført at omkring 100 af hans displays til produktet Softwear er blevet ombyttet i tøjforretninger af Deres sælgere. Denne oplysning er vedlagt en række erklæringer fra tøjbutikker bl.a. Benetton, Herning; Mr. Rasmussen, Sæby; Mikkel, Clemens Bro i Århus; MC Tekstil, Nr. Nebel; Oliver i Århus m.v., og jeg skal på den baggrund anmode Dem om, såfremt De ligger inde med sådanne displays, at udlevere disse til Kjeld Bang, hvilket eventuelt kan ske ved politiets mellemkomst.

Jeg skal anmode om skriftlig reaktion vedr. dette punkt.