SAG OM RETTEN TIL TexCare Alu-serie
Igen et af Classic by Detlef Kapteina ApS forsøg på at afskaffe en konkurrent – ikke ved at konkurrere, men ved disse idelige forsøg på fogedforbud
Dette var vistnok 14. gang TexCare måtte i Retten mod Classic by Detlef Kapteina ApS
–  vi er holdt op at tælle…
K e n d e l s e

Afsagt den 18. juni 2007 kl. 13.00 af retten i Randers:FS 40-1999/2007

Classic by Detlef Kapteina ApS
Strandfogdensvej 11
9490  Pandrup

mod

Kjeld Bang
TexCare
Viborgvej 9
8900 Randers

Sagens baggrund :

Denne sag drejer sig om, hvorvidt der skal nedlægges fogedforbud overfor TexCare ved Kjeld Bang.

Classic by Detlef Kapteina ApS har nedlagt principal påstand om, at det forbydes rekvisitus at rekvisitus på sine produkter benytter betegnelserne “Cottonwash”, “Silkwash”, “Woolwash” og ” Leatherlotion”, og i øvrigt at benytte ord- og lydmæssigt betegnelser forvekselige med det af rekvirenten for betegnelsen “Cottonwash Classic” registrerede varemærke under reg.nr. VR190 02372, og det af rekvirenten for betegnelsen “Woolwash Classic” registrerede varemærke under reg.nr. VR1989 06116 og de i øvrigt af rekvirenten benyttede betegnelser “Silkwash” og “Leatherlotion”, at rekvisitus for sit produkt “TexCare Cottonwash” som figurmærke/logo benytter blomsterfigur som vist i bilag 14.2, 14.3, og 14.7, samt i øvrigt benytter et logo der er identisk eller forvekseligt med det af rekvirenten registrerede figurmærke under reg.nr. VR 2004 00242 (bilag 9), at rekvisitus for sit produkt “TexCare Silkwash” som figurmærke/logo benytter sommerfuglfigur som vist i bilag 14.2, 14.3, og 14.8, samt i øvrigt benytter et logo der er identisk eller forvekseligt med det af rekvirenten for rekvirentens produkt “Classic Silkwash” benyttede logo som vist i bilag 5.1 og 5.7, og at rekvisitus for sit produkt “TexCare Leatherlotion” som figurmærke/logo benytter skindfigur som vist i bilag 14.2, 14.3 og 14.10, samt i øvrigt benytter et logo der er identisk eller forvekseligt med det af rekvirenten for rekvirentens produkt “Classic Leatherlotion” benyttede logo som vist i bilag 5.3 og 5.6, og at rekvisitus som beholder/emballage for sine produkter benytter sølvfarvet aluminiumsemballage i flaskeform som vist i bilag 14.1 og 14.6 og i øvrigt benytter beholdere/emballage der i form og udseende er identiske eller forvekselige med de af rekvirenten benyttede beholdere/emballager som vist i bilag 5.2 – 5.8 og som af rekvirenten er mønsterregistreret under reg.nr. MR 0366 1996 (bilag 10), at rekvisitus som beholder/emballage for sine produkter benytter sølvfarvet aluminiumsemballage i flaskeform med henholdsvis sprayanordning og pumpeanordning som vist i bilag 14.1 og 14.6 og i øvrigt benytter sådan emballage der i form og udseende er identiske eller forvekselige med de af rekvirenten benyttede beholdere/emballage som vist i bilag 5.1 og bilag 5.9 – 5.11.

Subsidiært at det forbydes rekvisitus at markedsføre tekstil- og skindplejeprodukter i sølvfarvede aluminiumsbeholdere med sort tekst og figurmærker i sort farve, og med anvendelse af betegnelserne “Cottonwash”, “Silkwash”,”Woolwash” og Leatherlotion”, og med anvendelse af en blomsterfigur, en sommerfuglfigur og en skindfigur.

TexCare har nedlagt påstand om, at sagen nægtes fremme.

Sagens baggrund

Såvel TexCare som Classic by Detlef Kapteina ApS, i det følgende kaldet Classic, producerer og sælger tekstil- og læderplejeprodukter. Produkterne sælges for størstepartens del i danske tøjbutikker.

De to parter er eneste aktører på det pågældende marked.

Indtil 1995 var der et samarbejde mellem parterne. Det ophørte samarbejde blev i årene 1995 til 1999 efterfulgt af en række retssager, hvorunder der blandt andet blev nedlagt forbud og tilkendt erstatning.

Bevisførelse

Betina Maria Kapteina har forklaret, at hun er gift med Detlef Kapteina, som ejer selskabet. En del af registreringerne er sket til Detlef personligt, men det er selskabet der anvender betegnelserne m.v. Det var selskabet, der ansøgte om og betalte for registreringerne. Det har været lidt tilfældigt, hvem der er sket registrering til. Det sker i øvrigt ofte, at der sker forveksling, sikkert fordi selskabets navn for en del består af ejerens navn. Firmaet har undervejs skiftet navnet Cosmetics ud. Classic fremstiller og sælger tekstilplejeprodukter. Kunderne består af tøjbutikker og renserier. For en lille del tillige sportsbutikker. Classic har dog også en netshop, men kun omkring 0,5 % af salget sker derigennem. Der er kun to aktører på markedet, Classic og TexCare. Almindelige vaskemidler markedsfører sig på effektivitet og billig pris. Classic markedsfører sig derimod på, at det er et eksklusivt mærke, med et separat plejeprodukt til hver af de fibre der findes. De har desuden en separat pletfjerner. Målet har lige fra starten været, at adskille sig væsentligt fra de andre vaskemidler også for så vidt angår design. Markedet er fuldt udbygget. Classic har været på markedet i 20 år. Da de startede, var mange af tøjbutikkerne selvstændige. I dag består markedet i stort omfang af kæder og franchisebutikker. Deres egen omsætning ligger på XXXXXXXXX kroner. De har omkring XX – XX % af det samlede marked. Classic markedsfører sig blandt andet ved direkte henvendelse til forhandlerne, ved deltagelse på messer og ved annoncering i forskellige dameblade og fagblade. Desuden har Classic en hjemmeside. Deres farvevalg til produkter og markedsføring har fra starten konsekvent været sort, grå og sølv. De har brugt aluminium siden sommeren 1995. Produkternes udseende har ikke ændret sig siden da. Betegnelserne Woolwash og Cottonwash har de brugt lige fra starten i 1987-88. Det var hendes mand, der fandt på navnene. Hun er ikke klar over, hvorfor nogle af betegnelserne er registrerede som figurmærker andre som ordmærker. Det er vist lidt tilfældigt, hvordan registreringen er sket. Betegnelserne er alle brugt som ordmærker. Bomuldsblomsten har de altid brugt. Mærket var på flasken fra starten af. Det er angiveligt et gammelt mærke, ejet af en handelsorganisation. Ved ansøgningen viste det sig, at der havde været en ejer af mærket men ikke var det mere, ihvertfald ikke på det danske marked. Der kom ingen indsigelser i høringsfasen. Mærkerne på Silkwash og Læderlotion har de anvendt konsekvent altid. Der er ikke blevet ændret på dem. Det er en sommerfugl og en læderlap. De anvender mærkerne fordi de har en dekorativ effekt, og fordi de giver en skæv relation til produktet i flasken. De betaler licens for brug af uldmærket. Ideen til flasken fik hun sammen med hendes mand. De ville skabe noget der var smukt og æstetisk og som ikke var set før. De var flere materialer igennem før valget faldt på aluminiumsflasken, der lignede en feltflaske. Hun lavede adskillige udkast til, hvordan flasken skulle se ud. Flasken skulle udtrykke et tidløst design. Derfor endte de op med den flaskestørrelser vi ser i dag. Det var vigtigt, at flasken ikke blev større end at den kunne bæres og at skulderhældningen og åbningen betød, at den var nem at hælde af. Kapslen er tegnet som en del af helheden. Indeni skal flasken være specialbehandlet, idet indholdet ellers går i kemisk forbindelse med flasken. De får ikke flasken produceret hos Al-can eller Nussbaum, men de ønsker i øvrigt ikke at oplyse, hvor flasken bliver produceret. De har fået en form lavet specielt til deres flaske. Som betaling for dette har de bundet sig til at aftage et bestemt antal flasker i hver størrelse hvert år. Flasken er mønsterregistreret i Danmark. De andre flaskeproducenter har deres flasker registrerede i andre klasser. Om farven er beskyttet, ønsker hun ikke at svare på. Efter de heftige retssager mellem parterne i 1990érne, blev der ro på markedet. De passede deres egne kunder. Der har ikke været konfrontationer mellem parterne i den mellemliggende periode. Dog modtog de i år 2000 et privat brev fra Kjeld Bang, hvori han skrev, at han nu havde arvet penge og derfor igen havde råd til at føre retssager. De fulgte på afstand TexCare. Det var naturligt, da de jo kun var de to aktører på markedet. De har dog ikke rendt hans kunder på dørene eller prøvet at presse ham ud. Hun har selv været rundt i forretningerne for at se hvilke varer TexCare havde, men hun talte ikke med de ansatte. Hun så kun Softwear når hun var rundt. 1-2 gange om året er de inde på TexCares webshop. De blev først opmærksomme på den nye serie fra TexCare, da de deltog i Copenhagen Fashion Fair i Bella Centret i starten af februar 2007. De fik der besøg af en af deres udenlandske agenter, som talte om en anden serie der lignede deres. Da de kom hjem fra messen, søgte de på nettet for at se, om det var rigtigt. De fandt der billederne af TexCares nye serie, som fuldstændig ligner deres egen. Det er katastrofalt for dem, da de kun er de to aktører på markedet, og der er en stor fare for forveksling. Emballagen stikker i øjnene. Desuden er halvdelen af produktnavnene lig deres. Opstillingen i reklamen var helt lig deres egen reklameopstilling. Hun har været ude i butikkerne, blandt andet alle tøjbutikkerne i Ålborg centrum. Hun fandt dog kun to TexCare produkter i sølvflasker, samt nogle flasker i den gamle farve. Det er første gang hun ser, at TexCare bruger engelske betegnelser på produkterne. Havde hun set det før, ville hun have reageret. TexCare har valgt at beholde den danske betegnelse på pletfjerneren. Sådan har det også været altid i deres serie. De produkter hun fandt i februar måned fra TexCare havde ikke figurmærker på. At TexCare har sat figurmærker på deres produkter er med til at øge risikoen for forveksling, også selvom figurerne ikke er helt ens. De gamle flasker hun stadig har fra TexCare er der ikke problemer med. Hun tror derfor ikke på forklaringen om, at TexCare var nødt til at skifte flasketype på grund af at plasticflaskerne var diffusionsutætte. Ansøgningsproceduren ligger 10-12 år tilbage. Hun kan derfor ikke huske hvad der blev skrevet eller talt om. Om farven er beskyttet, ønsker hun ikke at svare på. Hun ønsker heller ikke at udtale sig om, hvorvidt der foreligger en aftale med flaskeproducenten vedrørende registreringen, men uden aftale kan producenten ikke sælge deres flaske til andre.

Kjeld Bang har forklaret, at han i 1988 indledte et samarbejde med Detlef Kapteina. I 1995 brød Detlef Kapteina deres aftale. Samme blev senere dømt til at betale erstatning for med urette at have brudt aftalen. Da han startede i 1988, var der intet marked for tekstilplejeprodukter. Det opbyggede han selv. Det marked blev taget fra ham. Han startede for sig selv i 1995. Dommen fra Sø- og Handelsretten slog fast, at han var gået for tidligt på markedet, men at der til gengæld ikke var noget i vejen med navnet TexCare. Forbuddet mod Softwear serien blev ophævet. Han har kunnet konstatere hos Patent- og Varemærkestyrelsen, at Detlef Kapteina to gange siden har forsøgt at få navnet registreret til sig selv. Naturligvis uden held. Navnene på Classics produkter er kun registrerede som figurmærker, da navnene er for almindelige til at blive registrerede som ordmærker. TexCare er derimod registreret som ordmærke. Han har brugt de engelske betegnelser siden 1999. Dette fremgår blandt andet af de fremlagte fakturaer. Han har fået en revisor til at gennemgå regnskabsmaterialet, og revisoren har skrevet under på, at det er de korrekte fakturaer. Han bruger Navigator som regnskabsprogram. På hver faktura han udskriver, har han mulighed for at lave to reklamelinjer. Disse linjer kommer så på alle de fakturaer, der bliver printet ud i den periode, uanset hvornår fakturaen i øvrigt er fra. Det er ikke muligt at ændre på resten af fakturaen, som jo blandt andet også skal sendes til Skat. Revisoren tjekkede blandt andet, at fakturaernes løbenumre var korrekte, og at det ikke var muligt at ændre i dem. Classic kan ikke have været ubekendt med, at han anvendte engelske betegnelser fra 1999 og frem. TexCare har stået i over 800 butikker. Han ændrede navnene fra dansk til engelsk, da han fik eksport til Holland. I Holland var de nemlig ikke begejstrede for de danske navne. Han ændrede helt til engelske navne, da det ikke kunne lade sig gøre med to forskellige serier på lager. Han har valgt at beholde den danske tekst bagpå flasken. I Holland ligger der en lille folder ved produktet, hvor der står det samme på hollandsk. Det var vigtigst at få ændret navnet på forsiden, da det er det, der fanger kundens øje. Da de stort set ikke sælger noget pletfjerner i Holland, har han valgt at beholde den danske titel derpå. Der er mange andre der bruger betegnelserne Woolwash, Silkwash med videre. Det kan blandt andet ses på nettet. Der er firmaer i USA, der har registrerede navnene under .com. Alle danskere forstår de engelske betegnelser. Det er danskerne vant til fra en masse andre produkter. Cottonwash er jo en almindelig betegnelse for hvad der er i flasken, wash, og hvad det skal bruges til, cotton. Der er ikke nogen mulighed for forveksling mellem de to produkter. Kunden går efter navnet. Navnet er derfor det vigtigste på produktet, ikke den øvrige tekst. Hans tekst står med koksgrå og på langs, mens Classics tekst står med sort og vandret. Han har i øvrigt en yderligere tekst nederst på flasken vedrørende allergi. Navnet TexCare har været på markedet længe. Det er et stærkt navn, der genkendes. Den grafiske opbygning af flaskeetiketterne er meget forskellig. TexCare navnet står på langs, hvilket giver en meget tydelig grafisk forskel. Han har haft en designer hos firmaet The Duckling Compagny til at udarbejde designet for ham. Han har brugt figurmærkerne siden 2004. Dette skete i forbindelse med ændringen af navnet fra Softwear by TexCare til blot TexCare. Det fremgår af hans gamle hjemmeside, som er blevet arkiveret, at han har anvendt figurmærkerne på hjemmesiden siden 2001. Der er væsentlig forskel på de mærker han bruger og de mærker Classic bruger. Hans er en samlet serie, mens Classics er meget forskellige. Der er stor forskel på de to bomuldsblomster. Hans mærke forestiller faktisk ikke selve blomsten, men derimod planten på det senere tidspunkt, hvor bomulden er formet til en rund bold. Cottonmærket var på markedet i 50 år, hvor mange forskellige brugte det, både i Danmark og i udlandet. Først derefter registrerede Classic det som et figurmærke. Selve ideen med at anvende en bomuldsblomst kan Classic dog ikke have eneret på. Han anvender figurmærkerne på produkterne for hurtigt at lede kundens tanker hen på hvad produktet skal bruges til. Derfor blandt andet en sommerfugl for silke og en plet for pletfjerner. Lædermærket leder tankerne hen på læder og har været brugt i hundredevis af år. Det ses på masser af forskellige læderprodukter. Han skiftede plasticflasken ud af to årsager. For det første var plasticflasken ikke difussionstæt, hvilket gav problemer, blandt andet med pletfjerneren. For det andet fik han besked fra leverandøren om, at mindstekøbet for hver flaskestørrelse ville blive hævet fra 10.000 flasker til 25.000 flasker. I forvejen fyldte de 10.000 flasker i hver størrelse hele hans lager, så det kunne ikke lade sig gøre. Han undersøgte markedet og fandt ud af, at stort set alle plastproducenterne havde 25.000 stk. som mindste leverancestørrelse. I hans søgen på nettet fandt han samtidig ud af, at aluminiumsflasker fandtes i en masse standarder, der kunne købes i mindre partier. Han havde eneret på den brune plasticflaske med stoneeffekt, som han tidligere anvendte. En sådan aftale kunne han ikke få vedrørende aluminiumsflaskerne. Han har en dansk leverandør, som får flaskerne produceret i Kina. Han har valgt at få flasken børstet og lakeret blank. Classic flasken har derimod det rå look. Han har en aftale med den danske leverandør om, at netop den flaske kun leveres til ham i Danmark. Flasken kan imidlertid købes mange andre steder, og det står jo alle frit for at købe den samme flaske der. Alle Aluminiumsflasker lakeres indeni. Det er der ikke noget særligt i. Det er helt standard. Hans egen leverandør har sagt til ham, at han vil gætte på at Classics flaske kommer fra enten Al-Can eller Nussbaum. Classicflasken er en ren standardflaske. Han tror derfor det er usandt, når Betina Kapteina forklarer at det er hende der har designet flasken. Han har talt med Patentdirektoratets advokat to gange. Advokaten sagde lige ud, at selvom han ikke ville udtale sig om en verserende sag, så sprang flasken ikke ligefrem i øjnene, og at den jo skulle være noget specielt for at være beskyttet. Han sagde også at en registrering mest havde karakter af et datostempel, og at en eventuel utilfredshed med registreringen kunne afklares ved en retssag. Han har samme sted fået oplyst, at det kun er selve Classicflasken der er beskyttet af registreringen, ikke hverken flaskens farve eller det at den er lavet af aluminium. Han har valgt at bestride registreringen af flasken og anlægge sag ved retten i Hjørring. Han valgte flasken fordi den var pæn, og fordi han kunne få den leveret i et overkommeligt kvantum. Flasken kan indfarves, men når flaskerne står sammen i kasserne, bliver farven ridset af igen. Desuden findes den alligevel ikke i den brune farve, der kendetegnede hans tidligere serie. På lager har han produkter for XXX.XXX,XX kr i den nye serie. Såfremt der nedlægges fogedforbud vil de blive værdiløse.

Classic by Detlef Kapteina ApS har gjort gældende, at rekvisiti brug af engelsksprogede betegnelser ( ordmærker ) som anført i påstanden pkt. 1, brug af figurmærker som anført i påstanden punkt 2 og brug af emballage/beholdere som anført i påstanden punkt 3, er krænkende handlinger i strid med markedsføringslovens § 1 og § 18, og rekvirentens rettigheder i henhold til varemærkelovens § 4 og mønsterlovens § 5, at rekvisitus ved markedsføring og opsøgende salg foretager de handlinger som søges forbudt, at formålet vil forspildes, såfremt rekvirenten henvises til at gøre sin ret gældende ved almindelig rettergang, idet rekvisitii handlinger er groft markedsforstyrrende for rekvirenten og påfører rekvirenten økonomisk skade. Det må i den forbindelse tillægges skærpende betydning, at de mange foreliggende ligheder og sammenfald vedrørende betegnelser, figurmærker og emballering samt farvevalg må anses for en bevidst illoyal efterligning med tilstræbt forvekselighed med rekvirentens produkter, og som berører hele rekvirentens produktserie, at betingelserne for nedlæggelse af fogedforbud i henhold til retsplejelovens § 642 således er opfyldte. Angående sikkerhedsstillelse, jf. retsplejelovens § 644, gøres gældende, at rekvirentens berettigelse til at opnå fogedforbud nedlagt har en sådan klarhed, at der ikke er anledning til at betinge forbudsnedlæggelse af sikkerhedsstillelse.

TexCare har gjort gældende, at den markedsføring af rekvisitii produktserie, som rekvirenten nu søger nedlagt forbud mod, i det store hele allerede én gang er blevet behandlet af Sø- og Handelsretten. Allerede af den grund kan rekvirentens forbudsbegæring ikke fremmes. Rekvisitii produktserie har siden 1999 båret engelske navne. Som bilag A.1 og A.2 fremlægges tilfældigt udvalgte fakturaer fra medio 1999, udvisende de engelsksprogede varebetegnelser. Rekvirenten er afskåret fra efter rekvisitii 8-årige brug af engelske varebetegnelser at nedlægge forbud herimod. Hertil kommer, at hverken de dansksprogede eller de engelsksprogede varebetegnelser har et sådant særkende, at de tilhører nogen af parterne alene. Enhver markedsaktør er berettiget til at bruge disse gængse, generiske produktbetegnelser, såvel på dansk som på engelsk. Endelig bemærkes, at de af rekvirenten påberåbte varemærkeregistreringer alene er figurmærker, sammensat med udtrykket Classic. Der er altså ikke tale om registrering af ordmærker, idet alle ordene mangler det fornødne særkende. Rekvirentens varemærkeregistreringer er således uden betydning for rekvisitii markedsføring. I øvrigt er rekvisitii varemærker TexCare og SoftWear også registreret, og begge disse to varemærker har betydeligt større særkende end rekvirentens anonyme varemærke Classic, der anvendes i et væld af produktsammenhænge lige fra cola til tandpasta. Rekvisitii symboler i form af bomuldsblomst, sommerfugl, skindfigur med videre, er gængse beskrivende varemærker, der i omsætningen kan tjene til at betegne egenskaberne ved de varer, som de er påført. Ingen af parterne kan således hævde eneret til disse gængse symboler. Som bilag B fremlægges til eksempel et bomuldsmærke tilhørende en polsk bomuldsproducentorganisation. Det ses, at bomuldsmærket er identisk med det mærke, som rekvirenten tror at have eneret til. Det bestrides, at rekvirenten kan hævde eneret til den aluminiumsbeholder, som rekvirenten anvender. Rekvirenten opfordres til processuelt at tilkendegive, hvorfra den af rekvirenten mønsterregistrerede flaske stammer, herunder om flasken er særskilt udviklet af rekvirenten, eller om der er tale om en standardflaske. Rekvisitus tager forbehold om at indlede en ankesag for Patent- og Varemærkenævnet til udsletning af rekvirentens mønsterregistrering. Som bilag C fremlægges en Google-søgning over diverse identiske eller tilsvarende aluminiumsflasker fra forskellige producenter. Det bestrides, at rekvirenten kan hævde eneret til at markedsføre tekstilplejemidler i en aluminiumsbeholder. Det bestrides, at rekvirenten har et behov for en umiddelbar fogedforretning. Såfremt rekvirenten ønsker at bringe salget af TexCare-produkter til ophør, kan rekvirenten passende indlede en almindelig forbudssag ved civilretten. Når henses til, at rekvisitus har udøvet størstedelen af den markedsføring, som rekvirenten ønsker bremset, i en længere årrække, har sagen intet hastværk og kan sagtens tåle en omhyggelig sagsbehandling i en civil retssag. Formålet med rekvirentens forsøg på fogedforbud, der formentlig bunder i en mangeårig personlig aversion mod Kjeld Bang, er at skyde genvej til en lukning af rekvisitii virksomhed. Et fogedforbud vil være ødelæggende for TexCare, der efter et sådant ikke vil kunne komme tilbage på markedet. Af samme grund bør fogedretten som betingelse for et eventuelt fogedforbud kræve en betydelig sikkerhedsstillelse på ikke under 2 millioner kroner. Rekvisitus skal tilkendes omkostninger i forhold til en sagsgenstand på 2 millioner kroner.

Fogedrettens begrundelse og resultat

Der er fire forhold der skal tages i betragtning ved vurderingen af, om Classic er berettiget til at få nedlagt fogedforbud mod TexCares nyeste produktserie :

– Parternes brug på produkterne af de engelske betegnelser Cottonwash, Silkwash, Woolwash og Leatherlotion.

– Parternes brug af bomuldsblomsten, sommerfuglen samt skindfiguren som symboler på deres emballage.

– Parternes valg af emballage, herunder udformning, overflade og farve.

– Det samlede helhedsindtryk af de to produktserier.

For så vidt angår brugen af de ovennævnte engelske betegnelser finder fogedretten, at disse er almindelige betegnelser for det, man som kunde kan forvente er i den pågældende flaske.

At Classic har varemærkeregistreret en del af betegnelserne, findes kun at have betydning i den situation, hvor det der anvendes er den nøjagtige sammensætning af alle ordene, inklusiv ordet Classic. Ingen af de anvendte ord har et sådant særpræg, at det kan antages, at de enkeltvis eller i en anden sammensætning nyder nogen beskyttelse.

Fogedretten finder herefter ikke, at TexCares anvendelse af engelske betegnelser på deres produkter medfører nogen krænkelse af Classics rettigheder.

For så vidt angår brugen af de nævnte symboler finder retten, at der er væsentlig forskel på det grafiske udseende af såvel de to bomuldsblomster som de to sommerfugle.

De to lædersymboler, som parterne anvender, har derimod en større lighed med hinanden. Da der er tale om et almindeligt og ofte benyttet symbol for læder, har mærkerne imidlertid også en stor lighed med mange andre mærker benyttet af forskellige producenter.

Fogedretten finder herefter ikke, at TexCares anvendelse af bomuldsblom-sten, sommerfuglen eller skindfiguren på deres produkter medfører nogen krænkelse af Classics rettigheder.

For så vidt angår parternes valg af emballage, har Classic registreret en mønsterret til deres aluminiumsflaske. Når det tages i betragtning hvor mange forskellige flasker af samme type og udformning der produceres og sælges over hele verden, må denne mønsterret være meget nøje begrænset til kun at omfatte netop denne flaske.

TexCares aluminiumsflaske adskiller sig fra Classics flaske i størrelse, idet TexCares flaske er højere og tyndere. Flasken fra TexCare har desuden en blank og lakeret overflade, mens flasken fra Classic er uden overfladebehandling. Der er også forskel på størrelsen af kapslen.

Fogedretten finder herefter, at de to flasker adskiller sig fra hinanden på så mange punkter, at TexCares anvendelse af deres flaske ikke er i strid med Classics mønsterbeskyttelse.

Sammenfattende finder fogedretten, at det helhedsindtryk man får når de to produktserier stilles op overfor hinanden er så forskelligt, at der ikke er grundlag for at antage, at produktserien fra TexCare krænker de rettigheder der kan tilkomme Classic.

Herefter er betingelserne for nedlæggelse af fogedforbud ikke tilstede, jf. retsplejelovens § 642.

Thi bestemmes

Det af Classic by Detlef Kapteina ApS begærede forbud mod TexCare nægtes fremme.

Classic by Detlef Kapteina ApS betaler inden 14 dage XX.XXX,XX kr. i sagsomkostninger til TexCare, heraf dækker de XX.XXX,00 kr. udgifter til advokatbistand og de 300 kr. udgiften til retsafgift.