Allergi tager ingen hensyn

.

Allergi Logo graa_002  Dette mærke står på  TexCare® flasker. Hvilken garanti giver det?

Mærkningsordningen med produkter, der er deklareret med TexCare’s “Allergi-mærke” symbol, er tænkt som en hjælp til forbrugere, der ønsker at anvende produkter, der er fornuftige set ud fra et allergiperspektiv. Ordningen er både for dem, der er allergiske og for dem, der ønsker at forebygge allergi.

Alle ingredienser skal stå på deklarationen, således at du kan læse i deklarationen, om produktet indeholder netop det stof, som du (måske) har kendskab til, at du ikke kan tåle. Der er i dag ikke lovmæssige krav om en sådan deklaration af fx vaskepulver.

Der findes og anvendes omkring 5000 forskellige duftstoffer i parfume. Nogle er naturlige duftstoffer, der udvindes af f.eks. planter, mosser og træ. Andre er kemisk fremstillede. Man kan blive allergisk både over for de naturlige duftstoffer og de kemisk fremstillede. ”Naturligt” fremstillet parfume kan altså være ligeså allergifremkaldende som kemisk fremstillet. Allergimærket garanterer produktet fri for parfume.

Alle anvendte stoffer skal have en teknisk funktion.

Alle stofferne bruges i koncentrationer, der minimerer risikoen for at udvikle allergi, men man kan ikke lave allergisikre produkter. Det er ofte koncentrationen af et stof, der afgør om, det kan virke allergifremkaldende.
Nogle stoffer er kendt for at fremkalde allergi selv i meget lave koncentrationer. Disse stoffer anvendes ikke i de produkter, der er forsynet med TexCare’s Allergi-mærke. Det betyder, at der ikke findes fx parfume, optisk hvidt, nikkel og chrom i deklarerede produkter, og at anvendte konserveringsmidler er testet for allergener.

Deklarationerne betyder ikke, at man ikke kan udvikle allergi over for nogle af indholdsstofferne, da man principielt kan udvikle allergi over for alle stoffer, også naturprodukter. Men deklarationen sikrer, at der er anvendt stoffer, der ikke er kendt for at være særligt allergi-fremkaldende, og stofferne findes i koncentrationer, der minimerer risikoen for allergi.

Det er i dag ikke tilladt at deklarere et produkt som ”allergitestet”, da en allergitest ikke giver forbrugeren nogen reel sikkerhed. Problemerne med allergitest er, at det er meget vanskeligt at opstille regler for, hvordan produkter skal testes, for at resultatet kan bruges til noget.
Hver type produkter skal testes på forskellig måde alt efter produkternes anvendelsesområde.
Nogle produkter skal testes gennem mange år, før man reelt kan vurdere allergirisikoen.
TexCare bruger eksperter indenfor området, når produkter skal deklareres. Hvis der forekommer stoffer, der er kendt for at være allergifremkaldende, og/eller stoffer i koncentrationer der vurderes som risikable set ud fra et allergisynspunkt, vil produktet ikke blive forsynet med TexCare Allergi-mærke.

TexCare Allergi-mærke har den betydning, at der ligger et stort arbejde i vurderingen af det enkelte produkt. Mærkningsordningen har i alle de år, den har eksisteret, været i forbrugernes interesse.

BEMÆRK: I FØLGE ASTMA-ALLERGI FORBUNDET KAN KUN PRODUKTER, DER IKKE INDEHOLDER PARFUME MÆRKES: “FOREBYGGER ALLERGI”.

Allergi tager ingen hensyn

.

Allergi Logo graa_002  Dette mærke står på  TexCare® flasker. Hvilken garanti giver det?

Mærkningsordningen med produkter, der er deklareret med TexCare’s “Allergi-mærke” symbol, er tænkt som en hjælp til forbrugere, der ønsker at anvende produkter, der er fornuftige set ud fra et allergiperspektiv. Ordningen er både for dem, der er allergiske og for dem, der ønsker at forebygge allergi.

Alle ingredienser skal stå på deklarationen, således at du kan læse i deklarationen, om produktet indeholder netop det stof, som du (måske) har kendskab til, at du ikke kan tåle. Der er i dag ikke lovmæssige krav om en sådan deklaration af fx vaskepulver.

Der findes og anvendes omkring 5000 forskellige duftstoffer i parfume. Nogle er naturlige duftstoffer, der udvindes af f.eks. planter, mosser og træ. Andre er kemisk fremstillede. Man kan blive allergisk både over for de naturlige duftstoffer og de kemisk fremstillede. ”Naturligt” fremstillet parfume kan altså være ligeså allergifremkaldende som kemisk fremstillet. Allergimærket garanterer produktet fri for parfume.

Alle anvendte stoffer skal have en teknisk funktion.

Alle stofferne bruges i koncentrationer, der minimerer risikoen for at udvikle allergi, men man kan ikke lave allergisikre produkter. Det er ofte koncentrationen af et stof, der afgør om, det kan virke allergifremkaldende.
Nogle stoffer er kendt for at fremkalde allergi selv i meget lave koncentrationer. Disse stoffer anvendes ikke i de produkter, der er forsynet med TexCare’s Allergi-mærke. Det betyder, at der ikke findes fx parfume, optisk hvidt, nikkel og chrom i deklarerede produkter, og at anvendte konserveringsmidler er testet for allergener.

Deklarationerne betyder ikke, at man ikke kan udvikle allergi over for nogle af indholdsstofferne, da man principielt kan udvikle allergi over for alle stoffer, også naturprodukter. Men deklarationen sikrer, at der er anvendt stoffer, der ikke er kendt for at være særligt allergi-fremkaldende, og stofferne findes i koncentrationer, der minimerer risikoen for allergi.

Det er i dag ikke tilladt at deklarere et produkt som ”allergitestet”, da en allergitest ikke giver forbrugeren nogen reel sikkerhed. Problemerne med allergitest er, at det er meget vanskeligt at opstille regler for, hvordan produkter skal testes, for at resultatet kan bruges til noget.
Hver type produkter skal testes på forskellig måde alt efter produkternes anvendelsesområde.
Nogle produkter skal testes gennem mange år, før man reelt kan vurdere allergirisikoen.
TexCare bruger eksperter indenfor området, når produkter skal deklareres. Hvis der forekommer stoffer, der er kendt for at være allergifremkaldende, og/eller stoffer i koncentrationer der vurderes som risikable set ud fra et allergisynspunkt, vil produktet ikke blive forsynet med TexCare Allergi-mærke.

TexCare Allergi-mærke har den betydning, at der ligger et stort arbejde i vurderingen af det enkelte produkt. Mærkningsordningen har i alle de år, den har eksisteret, været i forbrugernes interesse.

BEMÆRK: I FØLGE ASTMA-ALLERGI FORBUNDET KAN KUN PRODUKTER, DER IKKE INDEHOLDER PARFUME MÆRKES: “FOREBYGGER ALLERGI”.