TexCare i miljøet

Cottonwash · Woolwash · Silkwash · Polywash · Antistatspray er biologisk let nedbrydelig

 

Hvert år udledes 30.000 tons vaskemidler i vores afløb.

Klassiske vaskemidler er en uhyre stor belastning for miljøet.

Det er derfor af største vigtighed at bruge et vaskemiddel, som belaster miljøet mindst muligt. Produkter, der ikke er biologisk nedbrydelige, forbliver i naturen til skade for dyr og mennesker.

De vaskeaktive stoffer er vegetabilsk baserede og er testet for fuldstændig biologisk nedbrydelighed ved screeningtests OECD  302A-F. Resultaterne af disse tests viser, at indholdsstofferne opnår placering i bedste kategori ”Let biologisk nedbrydelig”.

Den lave dosering, som er tilstrækkelig med TexCare® giver fuld vaskeeffekt, men belaster miljøet mindst muligt.

Det betyder, at mindre end en time efter, at vaskemidlet har nået rensnings-anlægget, er over 95 % nedbrudt og omdannet til uskadelige stoffer efter mindst mulig miljøbelastning til følge for vandløb og havmiljø og drikkevand.